Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a xàbia y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Tràmits d'obertura

Les recents modificacions normatives en la regulació de les obertures de comerços han simplificat notablement el procediment i requisits per a l'engegada del seu negoci.

Pot visitar http://xabia.sedelectronica.es/dossier.1 per a la descàrrega d'impresos de sol·licitud per: llicències d'obres, llicències d'obertura, canvis de titularitat, informes urbanístics...

Locals disponibles destacats