Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a xàbia y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Eixos comercials

Una de les particularitats del municipi és l'existència de tres nuclis urbans clarament diferenciats i una gran zona de poblament disseminat per tot el terme municipal.

Municipi turístic per excel·lència, compta a més amb un significatiu nombre de residents i de segones residències.

Cadascun d'aquest nuclis té les seues particularitats i els seus eixos comercials específics.

                                                                        LA VILA

És el Centre Històric de la localitat, amb atractius elements patrimonials. Totalment peatonalitzat fa uns anys, conté el Mercat Municipal i és la zona d'actuació del centre comercial obert Xàbia Històrica.

   Els principals eixos comercials són la Ronda Nord, l'Avda. Príncep d'Astúries i el carrer Major i Plaça de Baix.

 

 

DUANES DE LA MAR (PORT DE XÀBIA)

 

 

   Aquest nucli comercial de cara a la mar, té un important sector de restauració. Les principals dotacions comercials se situen en dos eixos fonamentals:

  • Avda. Lepanto
  • Avda. Jaume I

   L'existència del Port i platges, fa que siga un punt d'atracció important en períodes vacacionals.

 

                                                                  L'ARENAL

   

    És el centre turístic per excel·lència, punt d'atracció per l'única platja de sorra del municipi, els nombrosos establiments de restauració i per la seua vida nocturna.

     L'eix comercial principal és l'Avda. de la Llibertat, amb un gran nombre de comerços de confecció.

     

 

 

 

 

Locals disponibles destacats